15.04.13 г.

Женска певческа група

Групата е сформирана преди три години. Репертоарът им се състои от народни песни. Понякога изпълняват и стари градски песни. Една част от самодейците в групата са от бившия ансамбъл за народни песни и танци при ДК "Енергетик". Ръководител-Петя Гочева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!