15.04.13 г.

Детска театрална студия

Детската театрална студия представя детски приказки предимно пред най-малките ни зрители-децата от детските градини и началните класове на училищата. С участието си в тази форма те придобиват нови знания за театралното изкуство и умения за работа в екип. Особено активни са в седмицата на детската книга, когато пред.ставят приказни герои от любими детски произведения. Ръководител на студията е Стоянка Бонева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!