15.04.13 г.

Клуб за литература и художествено слово

Клубът е новосформирана група, която започна своята работа от тази година. Те интерпретират текстове чрез изкуството на живото слово, което представлява интерес поради голямата въздействена сила. Изучават живото художествено слово чрез литературно изразяване и сценично поведение. Учениците включени в клуба са предимно отговорни към това, което правят и се стараят да навлязат в рецитаторското изкуство. Целта им е да изпълняват художествено различни видове тест, като възпитателно средство в обучението по литература. 
Ръководител на клуба е Жечка Минкова-редактор на в."Гълъбовски вести".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!