16.03.10 г.

Фолклорна певческа група "Гълъбиците"

Групата е създадена през 2003 г. В нея у4астват деца на възраст от 7 до 15 год. Те изпълняват народни песни (обработени и автенти4ни) предимно от Тракийската фолклорна област под ръководството на Веселина Георгиева. Подготовката им е в група, но могат да се обу4ават и индивидуално. Групата се изявява в разли4ни културни прояви в Общината, а така също и извън нея в регионални, национални и международни конкурси и фестивали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!