16.03.10 г.

Женска фолклорна група

Участниците носят в сърцата си обичта към българската песен. Те имат възможност да  покажат своя талант и популяризират това изкуство по различни поводи, участвайки в културни прояви от различен характер. Техният репертоар е от обработени народни песни. Тази година те завоюваха златен медал на ХХІ-я Национален фолклорен фестивал "Янко Петров".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!