15.02.10 г.За контакти:
ДОМ НА КУЛТУРАТА "ЕНЕРГЕТИК"
ул."Тунжа" 1
обл.Стара Загора
6280 гр.Гълъбово
e-mail: dkgalabovo@gmail.com

Телефони:
Директор
Дияна Сокерова
0418/6-30-80
e-mail:

Гл.специалист "Художествено творчество"
Валентина Стойкова
0418/6-21-89
e-mail:vstoikova_dfa@abv.bg 

Градска библиотека
Здравка Пенева
0418/6-20-83 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!