29.01.10 г.

Община Гълъбово

Община Гълъбово се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина в област Стара Загора.
Първите сведения за селище Гълъбово датира от ХVІІ-ХVІІІ век., но истинската му биография започва през 1973 г. със строителството на ж.п.линията Търново Сеймен (днес Симеоновгрод)-Нова Загора-Ямбол. Тук, покрай строежа кипи живот и съвсем естествено се появява и първия заселник на бъдещата гара-учителят Иван Арнаудов, който построил магазин за нуждите на работниците. От този малък дюкян и ж.п. гарата се ражда бъдещият град. По това време се откриват: пощенска станция, керамична фабрика,първото училище и читалище.
По-късно Гълъбово свързва завинаги съдбата си с енергийния комплекс "Марица-изток". През 1968 г. Гълъбово е обявено на град. Днес с право го наричат град на миньори и енергетици., защото всичко в него е пречупено през призмата на "Марица-изток".
Община Гълъбово има население 16 034 жители. Селищната мрежа включва 11 населени места - гр.Гълъбово и селата Обручище, 
Медникарово, Искрица, Мъдрец, Главан, Помощник, Априлово, Мусачево, Разделна и Великово.
Градът разполага с РПУ, Районен съд и прокуратура, модерен търговски център и др.
Сега общинска администрация е в нова сграда, модерно обзаведена, съвременна и уютна. Разполага и с Общински център за услуги и информация, където може да се платяят и местните данъци и такси.   
Празникът на град Гълъбово-27 август, а песента "Гълъбови ята" е химн.
Сайт на Община Гълъбово - http://www.galabovo.org/


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!