4.04.19 г.


XXIX -ти Национален Фолклорен Фестивал "Янко Петров"- Гълъбово, 2019


РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

 Във фестивала могат да вземат участие гъдулари - самодейци; танцови състави, ансамбли, клубове и школи за народни хора; фолклорни групи и хорове за антентичен и обработен фолклор.
ГЪДУЛАРИ - САМОДЕЙЦИ

1. В конкурса могат да участват гъдулари - индивидуални изпълнители до 3 мин. /бавна и бърза мелодия/, дуа, триа и гъдуларски състави до 6 мин.
2. Участниците са разпределени във възрастови групи.
I група - до 14 год.
II група от 15 до 20 год.
III група над 20 год.

БЪЛГАРСКА ХОРЕОГРАФИЯ

 Танцови състави,ансамбли, клубове и школи за народни хора
1. Танцовите състави представят програма до 15 мин.
2. Ансамблите представят програма до 20 мин.
3. Клубове и школи за народни хора представят две хора по избор до 6 мин.
4. Участниците са разпределени по възростови групи, а клубовете и школите за народни хора - малка група до 20 човека и голяма група над 20 човека.
Танцови състави Ансамбли
I група - детски I група - детски
II група - младежки II група - младежки
Клубове и школи за народни хора
I група - до 20 човека
II група - над 20 човека

НАРОДНО ПЕЕНЕ

 Самодейни фолклорни групи и хорове за автентичен и обработен фолклор
1. Участниците изпълняват до две песни с времетраене до 6 мин.
2. Колективите са разпределени в три възрастови групи.
І група – до 12 год.
ІІ група – от 13 до 18 год.
ІІІ група – над 19 год.

НАГРАДИ

1. НАГРАДИ В ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ
Приз "Янко Петров", диплом и парична премия за най- добър гъдулар - самодеец
Приз "Янко Петров", диплом и парична премия за най- добър
танцов колектив
Приз "Янко Петров", диплом и парична премия за най- добър
танцов клуб
Приз "Янко Петров", диплом и парична премия за най- добъра
фолклорна група
2. НАГРАДИ В ОТДЕЛНИТЕ ГРУПИ
Присъжда се I, II и III награда, медал, диплом и парична премия във всяка група.
3. ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ
- най-малък участник
- най-възрастен участник
- любичец на публиката

Краен срок за изпращане на заявките : 14.05.2019 год.
Дом на културата "Енергетик"
ул."Тунджа" № 1
обл.Стара Загора
6280 - гр.Гълъбово
тел. 0418/ 6 21 89; 6 30 80
Факс: 0418/ 6 41 94
e-mail: dkgalabovo@gmail.com

ЗАЯВКА

за участие на XXIX Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“
18/19.05.2019 год.


ЗАЯВКА

1. Индивидуално изпълнение /гъдулари/
........................................................................................
/име, презиме и фамилия/
Дата на раждане:...................................
2. Наименование на колектива:
...................................................................................................
/певчески групи, танцови състави , ансамблии и клубове/
При ............................................................................................
Брой участници: ......................................
Област:................................, Община: .....................................
Гр./с./ ...................................................................
Ул. .......................................................................
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Общо: ......................... мин.
Лице за контакти:
..................................................................................................
Тел: ....................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Благодарим Ви, че посетихте нашия сайт!
Надяваме се, че Ви е бил полезен.
Очакваме Ви отново!